Naročila
     
 
 

Naročilo

Pri naročilu storitve ali za informacije vas prosimo, da se obrnete na naše strokovnjake in pokličete
telefon 0599-23-964, GSM 041-323-689 pošljete e-pošto na biro.barin@siol.net ali pošljete faks na številko 0599 23 965.

Tako bomo najlažje ugotovili katere storitve so za vas potrebne in določili naslednje korake.

 

Cenik

Do sprejetja minimalnih tarifnih pogojev in cenika v skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/2000) uporabljamo cenik geodetskih storitev, ki ga je sprejela Inženirska
zbornica Slovenije.

Vrednost točke je 1 EUR.

 
 
     
 
       
Copyright © 2008