Reference                  
                       
                       

Inženirska geodezija - večji projekti:

 • Turčija: ERZURUM Univerzijada
  2011 projektiranje, nadzor, zakoličenje petih skakalnic
 • Planiška letalnica
  obdelava profilov in izračun prostornin od leta 2003 naprej
 • Avtocesta Lenart - Sp. Senarska
  zakoličenje, izračun količin, …
 • Pokrito športno igrišče v Horjulu
  zakoličenje konstrukcije balona
 • Novi profil letalnice Vikersund 2009

Inženirska geodezija - manjši projekti:

 • Zakoličenje naselja 23 hiš v Mostah pri Komendi
 • Zakoličenje komunalne infrastrukture
  v Mostah pri Komendi
 

Zemljiški kataster:

 • Ureditev mej in parcelacija 6 blokov Knezov Štradon v Lj
 • Ureditev mej in parcelacija za rekonst. Mengeške stranske ceste v Trzinu
 • Parcelacija za rekonstrukcijo Kmetičeve cesta v Trzinu
 • Parcelacija naselja Moste pri Komendi
 • Parcelacija naselja Bošamarin - Koper
 • Ureditev mej, parcelacija in izravnava mej območja podjetja Induplati
 

Kataster stavb:

 • Naselje 19 blokov Miklošičeve ulice - Domžale
 • Vpis dela Linhartovega podhoda v Lj.
 • Večstanovanjska stavba Prebold
 • Šest blokov v naselju Knezov Štradon
 • Naselje blokov Kolodvorska in Zavrti v Mengšu
 • Naselje blokov Župančičeva ul. V Domžalah
 • Podhod Ajdovščina Ljubljana
 
                     
             

GJI

 • Vpis baznih postaj za Mobitel d.d.
 • Vpis vodovoda in kanalizacije Kamnik

Geodetski načrti

 • Geodetski načrti za potrebe projektiranja baznih postaj za TUŠMOBIL
 • Geodetski načrti za potrebe projektiranja komunalne kanalizacije Moste
 • Geodetski načrt in izdelava profilov za sanacijo vodotoka v Podborštu
                   
Copyright © 2008