Storitve  
     
 

Geodetski načrti

  • geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
  • geodetskega načrta novega stanja zemljišča


Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta in geodetski načrt novega stanja zemljišča morata vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.

Zgoraj omenjena geodetska načrta morata biti izdelana za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev objekta v prostor.

 
 
     
 
    Zemljiški kataster  
  Kataster stavb  
  Inženirska geodezija  
  Geodetski načrti
  Gospodarska javna infrastruktura
 
 
   
     
Copyright © 2008